Co drugi nowy samochód osobowy z ESP

Od czasu rozpoczęcia produkcji seryjnej układu ESP w 1995 roku, firma Bosch wyprodukowała już 100 milionów jego sztuk, wnosząc tym samym ważny wkład w poprawę bezpieczeństwa na drogach. Już co drugi nowy samochód osobowy na świecie jest wyposażony w układ ESP.

– W minionych latach układ ESP przyczynił się nie tylko do uratowania życia wielu ludziom, ale stał się także ważnym fundamentem dla innych funkcji wspomagających oraz umożliwiających zautomatyzowane prowadzenie samochodu – powiedział Gerhard Steiger, Prezes działu branżowego Bosch Chassis Systems Control.

Od czasu wprowadzenia układu do produkcji seryjnej, firma Bosch stopniowo do-skonaliła i rozwijała koncepcję aktywnego układu bezpieczeństwa, uzupełniając go o nowe funkcje. Pierwsza wersja układu ważyła jeszcze 4,3 kg, podczas gdy aktualna 9. generacja waży w wersji podstawowej zaledwie1,6 kg i jest nie tylko dużo lżejsza i bardziej kompaktowa, ale także tańsza. Obecnie układ ESP jest produkowany w cenie przystępnej dla wszystkich klas pojazdów. Fot. Bosch

Od czasu wprowadzenia układu do produkcji seryjnej, firma Bosch stopniowo do-skonaliła i rozwijała koncepcję aktywnego układu bezpieczeństwa, uzupełniając go o nowe funkcje. Pierwsza wersja układu ważyła jeszcze 4,3 kg, podczas gdy aktualna 9. generacja waży w wersji podstawowej zaledwie1,6 kg i jest nie tylko dużo lżejsza i bardziej kompaktowa, ale także tańsza. Obecnie układ ESP jest produkowany w cenie przystępnej dla wszystkich klas pojazdów.
Fot. Bosch

ESP jako wyposażenie seryjne

ESP jest najważniejszym układem bezpieczeństwa w samochodzie zaraz po pasach bezpieczeństwa. Według przeprowadzonych badań może on zapobiegać nawet 80% wypadków związanych z poślizgiem pojazdu. Szczegółowa analiza statystyk wypadkowych GIDAS pokazuje, że tylko w 2011 roku układ ESP uratował życie 540 osobom w Niemczech. W tym roku już 60% samochodów było wyposażonych w układ ESP, a coraz więcej krajów wprowadza obowiązek stosowania układu ESP, jako wyposażenia standardowego, we wszystkich nowych pojazdach. W Europie obowiązek ten dotyczy już wszystkich pojazdów z homologacją wydaną po październiku 2011. Od listopada 2014 układu ESP nie trzeba już będzie szukać na listach wyposażenia opcjonalnego samochodów, gdyż będzie on stanowił wyposażenie standardowe każdego nowego samochodu. Już dziś 78% wszystkich nowych samochodów osobowych i lżejszych samochodów użytkowych w Europie jest wyposażonych w układ ESP. Obowiązek seryjnego montażu układu ESP we wszystkich pojazdach o masie do 4,5 tony został już wprowadzony w USA. W Australii oraz Izraelu również wprowadzono obowiązek seryjnego wyposażania pojazdów w układ ESP. W Japonii, Korei, Rosji oraz Turcji odpowiednie przepisy wejdą w życie w nadchodzących latach. Obecnie na świecie w układ ESP jest wyposażonych 55% wszystkich samochodów osobowych i lżej-szych samochodów użytkowych. Także w Chinach już prawie co czwarty nowy samochód osobowy jest seryjnie wyposażony w układ ESP. O rosnącej popularności ESP świadczy wielkość produkcji. Od czasu rozpoczęcia produkcji układu w roku 1995 do roku 2010 wyprodukowano w sumie 50 milionów układów ESP. W ciągu zaledwie czterech kolejnych lat liczba ta zwiększyła się dwukrotnie. – Od 2010 roku produkujemy więcej układów ESP niż dobrze znanych układów ABS – powiedział Steiger. Bosch produkuje układy ESP w Niemczech, Francji, USA, Chinach, Indiach oraz Brazylii.

 

Uniwersalny system modułowy, który spełnia wszystkie wymagania

Od czasu wprowadzenia układu do produkcji seryjnej, firma Bosch stopniowo doskonaliła i rozwijała koncepcję aktywnego układu bezpieczeństwa, uzupełniając go o nowe funkcje. Pierwsza wersja układu ważyła jeszcze 4,3 kg, podczas gdy aktualna 9. generacja waży w wersji podstawowej zaledwie1,6 kg i jest nie tylko dużo lżejsza i bardziej kompaktowa, ale także tańsza. Obecnie układ ESP jest produkowany w cenie przystępnej dla wszystkich klas pojazdów.

Coraz większy stopień elektryfikacji układu przeniesienia napędu i coraz bardziej kompleksowe funkcje wspomagające stawiają nowe wymagania obecnym układom hamulcowym. Już dziś na bazie jednego systemu modułowego Bosch oferuje rozwiązania dopasowane do indywidualnych wymagań. Także dla w pełni zautomatyzowanych pojazdów Bosch oferuje układ ESP połączony z elektrome-chanicznym układem wspomagania siły hamowania iBooster, który już dziś zapewnia odpowiedni dla tej koncepcji poziom redundancji.

 

Układy wspomagające bazujące na ESP

Nowe układy wspomagające to jeszcze bezpieczniejsza i bardziej komfortowa jazda samochodem. Bosch opracowuje także funkcje, które automatycznie utrzymują bezpieczną odległość względem pojazdu jadącego z przodu, parkują samochód w wąskich miejscach i ostrzegają kierowcę w sytuacjach krytycznych. W nadchodzących latach coraz więcej manewrów na drodze będzie wykonywanych w sposób automatyczny. Samochody będą mogły same zaparkować w garażu lub automatycznie kierować w porannym korku na autostradzie. Wszystkie te funkcje mają jedną wspólną cechę, którą jest hamowanie bez udziału kierowcy. Samochody, które już dziś posiadają ten układ, można w łatwiejszy sposób wyposażyć w kolejne funkcje bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Decydujące znaczenie ma przy tym integracja układu ESP z czujnikami rejestrującymi zdarzenia w otoczeniu pojazdu. Czujniki rozpoznają innych uczestników ruchu drogowego, ustalają odległość w jakiej się znajdują, prędkość i kierunek poruszania. Bosch oferuje kompleksowy program czujników ultradźwiękowych, czujników wideo oraz czujników radarowych.

 https://ssl.onyx.pl/bosch/prasa/1698?from=mailingŹródło

 
 

Katagoria: Aktualności
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 4 lata temu.
Publikacja była czytana: 459  razy.