Zabezpieczenie ładunku w transporcie drogowym

Chcesz zlecić transport ładunku? Nie wiesz, czy twój ładunek będzie bezpieczny w rękach przewoźnika? Chciałbyś w spokoju oczekiwać dostawy? Czego możesz się spodziewać po polskim prawie dotyczącym zabezpieczenia przewozu w transporcie drogowym?

 

W polskim prawie brakuje jednoznacznych i szczegółowych przepisów dotyczących prawidłowego zabezpieczenia przesyłek. W praktyce oznacza to, że wielu przewoźników lekceważy sposoby zabezpieczenia powierzonych im przesyłek, czasem wręcz nie zabezpieczając ich wcale. To efekt swobody oraz braku konsekwencji w tej kwestii. Tymczasem, świadomość zagrożeń, na jakie narażony jest ładunek podczas transportu drogowego oraz poziom wiedzy pracowników podczas prac związanych z załadunkiem i rozładunkiem towaru jest kwestią kluczową dla przedsiębiorstwa, zarówno zlecającego transport, ale też dla zleceniobiorcy usługi transportowej.

 

Źle zabezpieczony ładunek w transporcie drogowym to zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego

Niewielki, źle zabezpieczony ładunek może stanowić ogromne zagrożenie podczas wypadku drogowego. Podczas czołówki, ładunek o masie 1 kilograma może uderzyć z siłą pocisku wystrzelonego z pistoletu, przy prędkości zaledwie 60 km/h. A jeśli auto wiezie ważący o wiele więcej ładunek? Jakich spustoszeń może dokonać? Ale wypadek drogowy to skrajność. W czasie drogi kierowca często skręca, hamuje, przyspiesza. Nie zabezpieczony ładunek lub źle zabezpieczony przesuwa się, przewraca po przestrzeni ładunkowej. Łatwo sobie wyobrazić, w jakim stanie dowiezione zostaną meble czy elementy narażone na uszkodzenia, jak szkło czy sprzęt AGD.

Jednym słowem, zabezpieczając jakikolwiek ładunek w przestrzeni towarowej, należy wziąć pod uwagę siłę ciężkości, siłę tarcia oraz siłę bezwładności. Siła bezwładności to ta, która odpowiada za to, że przedmiot podczas ruszania samochodu będzie przemieszczała pojazd do tyłu, podczas hamowania do przodu, a podczas zakrętów będzie przedmiot wyrzucała na boki z siłą odśrodkową. Siła tarcia przeciwdziała przemieszczaniu się przedmiotów, uzależniona od wielkości powierzchni i rodzaju faktury powierzchni stykających się ze sobą. Siła ciężkości natomiast wywoływana jest przez grawitację, czyli im większa masa ładunku tym siła ciężkości jest większa.

 

Bezpieczny przewóz

Prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku na czas transportu to podstawa bezpiecznego przewozu. Aby zapobiegać szkodom w towarze, należy przede wszystkim ustalić, na kim spoczywa obowiązek prawidłowego rozmieszczenia i zabezpieczenia towaru a także, kto odpowiada za sprawdzenie sposobu załadunku. W myśl polskich przepisów prawa przewozowego, o ile umowa lub przepis szczególny nie stanowi inaczej, to czynności ładunkowe należą odpowiednio do nadawcy lub odbiorcy. Załadunek leży więc po stronie nadawcy, który może do tej czynności zaangażować inny podmiot.

 

Kwestie umowne stron umawiających się w kwestii transportu

 Strony, umawiające się co do kwestii transportu ładunku powinny uregulować kwestię odpowiedzialności za ładunek, wspólnie ustalając podmiot odpowiedzialny za załadunek, transport i rozładunek. Praktyka, dotycząca transportu drogowego wskazuje, że załadunek i rozmieszczenie towaru dokonywane jest przez nadawcę lub podmioty, ewentualnie osoby działające w jego imieniu. Sporną kwestią jest kontrola prawidłowości załadunku przez przewoźnika. Teoretycznie przewoźnik powinien mieć takie prawo i obowiązek, powinien również mieć możliwość stosownego reagowania na stwierdzone wadliwe rozmieszczenie ładunku.

W praktyce okazuje się, że obowiązek taki spoczywa na przewoźniku w zakresie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego, a nie dotyczy przypadków, gdy wadliwy sposób załadunku zagraża samej przesyłce. Jednak, obowiązek ten nie jest jednoznacznie określony przepisami. Powszechnie przyjmuje się, że zabezpieczenie towaru na czas przewozu spoczywa na przewoźniku, chociaż, również w tej materii, nie ma obowiązujących przepisów. Ogólnie przyjęta zasada, że że za zabezpieczenie ładunku na czas transportu odpowiada przewoźnik wywodzi się z obowiązku przewoźnika dotyczącego sprawowania pieczy nad ładunkiem w czasie przewozu, czyli przewoźnik powinien zadbać o to, by towar w czasie transportu nie przemieszczał się w przestrzeni ładunkowej, skutkując zniszczeniem lub uszkodzeniem ładunku.

 

Odpowiedzialność przewoźnika

Przewoźnik nie musi udowadniać. że szkoda powstała w wyniku nieprawidłowego załadunku. Wystarczy, jeśli uprawdopodobni taką możliwość, co skutkuje domniemaniem, że właśnie niewłaściwy sposób rozmieszczenia ładunku przyczynił się do powstania szkody. Przeszkodą dla przewoźnika w powołaniu się na te przepisy jest sytuacja, w której to kierowca fizycznie dokonuje załadunku. W praktyce przewoźnicy niezwykle rzadko korzystają z możliwości, jakie dają im przepisy, uznając, że skoro nie dysponują dowodami dotyczącymi nieprawidłowego załadunku, to nie mogą dowieść swojej niewinności w tej kwestii.

Brak jednolitych i jasnych uregulowań prawnych w zakresie okoliczności związanych z załadunkiem, rozładunkiem i zabezpieczeniem na czas transportu powodują, że kwestie te powinny uszczegóławiać umowy dotyczące przewozu.

 

Autor artykułu:
Artykuł przygotowała firma Elektron Trans z Gdańska zajmująca się transportem i przeprowadzkami: www.elektron-trans.pl

 

 
 

Katagoria: porady dla zmotoryzowanych
Słowa kluczowe: , , , , ,
Opublikowano 1 rok temu.
Publikacja była czytana: 3002  razy.